Strona główna

   
   
   
Naszym klientom proponujemy szkolenia specjalistyczne o tematyce zbliżonej do zakresu oferowanych przez nas usług badawczo-doradczych oraz szkolenia rozwijające tzw. "miękkie umiejętności". Zapraszamy do odpowiednich działów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usług szkoleniowych:
   
 

SZKOLENIA

Istotnym uzupełnieniem oferty badawczej i doradczej Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" jest komponent szkoleniowy pozwalający "przełożyć" wyniki uzyskanych badań lub przygotowane zalecenia doradcze na konkretne i produktywne zmiany funkcjonowania danej organizacji, poprawę relacji z otoczeniem lub zwiększenie poziomu kompetencji pracowników.

Opracowując programy szkoleniowe zawsze staramy się przygotować je w oparciu o pogłębiony rekonesans. Dzięki temu, możemy w sposób precyzyjny poznać potrzeby naszych klientów. Oferowane przez nas wsparcie jest w pełni dopasowane do specyfiki każdego klienta, stanowiąc instrument wspierania stabilnego i trwałego rozwoju organizacji oraz metoda podwyższania jakości świadczonych usług. Szczegółowa tematyka proponowanych szkoleń jest uwarunkowana specyficznymi potrzebami i oczekiwaniami każdego klienta, obejmując jednocześnie wszystkie elementy naszej oferty badawczo-doradczej.

Szkolenia prowadzone są przez pracowników naszej firmy lub - w zależności o tematyki szkolenia - wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów zewnętrznych, z którymi współpracujemy.

W prowadzonych szkoleniach wykorzystujemy szereg technik partycypacyjnych i warsztatowych, które aktywizują uczestników szkolenia i zwiększają poziom efektywności uczenia się.

Ofertę szkoleniową konstruujemy dla każdego klienta indywidualnie, w oparciu o następujące moduły (w zależności od oczekiwań realizujemy projekt szkoleniowy uwzględniający wszystkie lub jedynie poszczególne moduły):
identyfikacja potrzeb szkoleniowych
opracowanie tematyki szkolenia i jego szczegółowej zawartości merytorycznej,
opracowanie zestawu technik szkoleniowych, ćwiczeń warsztatowych, innych metod partycypacyjnych,
opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych,
przygotowanie edycyjne oraz wydruk materiałów szkoleniowych,
organizacja szkolenia (wraz z zapewnieniem sali, wyżywienia i noclegu dla uczestników),
przeprowadzenie szkolenia,
przeprowadzenie wśród uczestników badania ewaluacyjnego dotyczącego szkolenia,
jednorazowy lub cykliczny pomiar skuteczności szkolenia.
   

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna