Strona główna

 

SZKOLENIA DOTYCZĄCE MIĘKKICH KOMPETENCJI

"Miękkie kompetencje" to - z jednej strony - umiejętność tzw. "zarządzania sobą", z drugiej zaś - zdolność radzenia sobie w relacjach interpersonalnych. Jest to jeden z kluczowych czynników wpływających na efektywność pracy. Wiedząc o tym, proponujemy naszym klientom wsparcie szkoleniowe dotyczące kompetencji osobistych, gdzie szkolenia obejmują m.in. takie zagadnienia jak:
organizacja własnej pracy
zarządzanie czasem
kreatywność
radzenie sobie ze stresem
myślenie analityczne
twórcze rozwiązywanie problemów
   
Jednocześnie oferujemy szkolenia w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych, które m.in. obejmują takie zagadnienia jak:
efektywna komunikacja
negocjacje
rozwiązywanie konfliktów
asertywność
skuteczne przywództwo
budowanie zespołu zadaniowego
   

powrót

   

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna