Strona główna
 

ZASADY RE-SOURCE

W prowadzonej działalności kierujemy się następującymi zasadami:
Rzetelność

Wysokie standardy rzetelności metodologicznej gwarantują, iż dostarczamy naszym klientom informacji precyzyjnych i wiarygodnych. Wiemy bowiem, iż tylko wiedza pozyskana rzetelnie może stanowić podstawę trwałego rozwoju organizacji. W ramach projektowanych i prowadzonych przez nas badań stosujemy standardy jakości określone przez ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Opinii).
Wzajemne zaufanie

Mamy świadomość, iż współpraca w obszarze badań, doradztwa lub szkoleń musi opierać się na wzajemnym zaufaniu. Dlatego też, zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie merytoryczne oraz poufność uzyskanych rezultatów badań, a także w sposób otwarty informujemy zarówno o szansach, jak i ryzyku związanym z wdrażaniem rekomendowanych przez nas rozwiązań.
Nieszablonowość

Choć pracownicy naszej firmy to również doświadczeni akademicy, staramy się być firmą akademicką w dobrym tego słowa znaczeniu. Posiadane kompetencje wykorzystujemy więc przede wszystkim w celu proponowania nieszablonowych rozwiązań metodologicznych oraz twórczych rozwiązań problemów przed którymi stają nasi klienci. Jednocześnie, realizując dla naszych klientów projekty badawczo-doradcze korzystamy z własnych doświadczeń  zdobytych w projektach  naukowych.
Elastyczność

Punktem wyjścia wszystkich podejmowanych przez nas działań w obszarze badań, doradztwa i szkoleń jest gruntowne poznanie potrzeb naszych klientów. Dzięki temu możemy każdemu klientowi zaproponować optymalne rozwiązania w pełni uwzględniające specyfikę danej organizacji, posiadane przez nią zasoby i dostępne dla niej ścieżki rozwoju.
 

PROFIL RE-SOURCE

Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" powstała z myślą o tym, by stworzyć ofertę kompleksowego wsparcia badawczo-doradczego uwzględniającego indywidualne oczekiwania klientów i rzeczywiste korzyści będące wymiernym efektem współpracy z naszą firmą.

Specjalizujemy się w realizacji projektów łączących w sobie komponenty: badawczy, doradczy i szkoleniowy. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe wsparcie, począwszy od dokładnej identyfikacji potrzeb, a skończywszy na realizacji zadań w formule „asystenckiej”.

Projektowane i realizowane przez naszą firmę BADANIA umożliwiają uzyskanie precyzyjnych i rzetelnych informacji dotyczących funkcjonowania organizacji oraz jej otoczenia. Oferując swoim klientom USŁUGI DORADCZE pomagamy uzyskaną wiedzę wykorzystać do poprawy efektywności funkcjonowania organizacji i zwiększenia jej przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie, by zapewnić efektywne „przełożenie” wyników badań lub rekomendacji na trwały rozwój organizacji i tworzących ją ludzi proponujemy naszym klientom USŁUGI SZKOLENIOWE.

Jesteśmy firmą akredytowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w  tym usług z zakresu oceny konkurencyjnej pozycji przedsiebiorstwa na rynku obejmujących analizy rynku oraz określanie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Nasze doświadczenie i kompetencje stanowią gwarancję najwyższego poziomu oferowanych usług badawczych, doradczych i szkoleniowych. Jednocześnie jednak, naszym atutem jest także możliwość i umiejętność łączenia wszystkich trzech obszarów działalności. Dzięki temu klienci otrzymują od Pracowni Badań i Doradztwa Re-Source nie tylko rezultaty przeprowadzonych badań, ale także uzyskują wiedzę na temat sposobów ich produktywnego wykorzystania.

LUDZIE RE-SOURCE

Założycielami i właścicielami Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” są socjologowie związani z Instytutem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i mający kilkuletnie doświadczenie w branży badawczo-doradczej zdobyte w ramach projektowania, zarządzania i realizacji merytorycznej kilkudziesięciu projektów dla podmiotów sektora publicznego i komercyjnego. Szerokie kompetencje w zakresie badań rynkowych i społecznych zdobywali także poprzez udział w naukowych projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Właściciele firmy są członkami Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Sociological Association, International Society for Ecological Economics oraz International Society for Ecological Economics.

więcej

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna