Strona główna

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Proponowane przez nas szkolenia specjalistyczne są najczęściej kontynuacją i wzbogaceniem oferowanego wsparcia badawczego i doradczego. Naszą misją jest bowiem nie tylko rozwiązywanie konkretnych problemów organizacji, ale także wyposażenie jej pracowników i członków w takie kompetencje, które w przyszłości pozwolą im samodzielnie kształtować rozwój organizacji. Oferujemy naszym klientom programy szkoleniowe związane m.in. z takimi zagadnieniami jak:
zarządzanie projektem
zarządzanie zasobami ludzkimi
planowanie strategiczne
marketing zewnętrzny i wewnętrzny
public relations
badania rynku i opinii społecznej
   

powrót

   

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna