Strona główna 

OFERTA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

BADANIA

Instytucje sektora publicznego muszą w szczególny sposób uwzględniać w prowadzonej przez siebie działalności kontekst społeczny i opinię publiczną. Dlatego też niezbędne dla ich właściwego funkcjonowania jest zdobycie możliwie pełnej wiedzy na temat społecznego wymiaru podejmowanych decyzji i wdrażanych rozwiązań.
 

DORADZTWO

Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" jest dla instytucji sektora publicznego partnerem w zakresie doradztwa, które ogranicza ryzyko związane z podejmowanymi działaniami i zwiększa szanse na skuteczną realizację celów.

SZKOLENIA

Kapitał ludzki każdej organizacji jest kluczowym czynnikiem decydującym o jej rozwoju i relacjach z otoczeniem społecznym. Naszym klientom reprezentującym sektor publiczny oferujemy kompleksowe usługi szkoleniowe stanowiące doskonały instrument właściwego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji.

powrót

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna