Strona główna 

OFERTA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO - DORADZTWO

Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w takich obszarach jak:

Opracowanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego (lokalne plany rozwoju, ogólne strategie rozwoju, zintegrowane strategie rozwoju obszarów wiejskich, strategie sektorowe rozwoju turystyki, rozwoju kultury, rozwoju systemu pomocy społecznej)


Planowanie strategiczne jest niezbędne dla skutecznego działania. Dodatkowo, instytucje sektora publicznego są w niektórych przypadkach zobowiązane do opracowania określonych dokumentów strategicznych. Wiedząc o tym, oferujemy naszym klientom pomoc przy opracowaniu dokumentów strategicznych, podejmując się realizacji pojedynczych działań (diagnoza sytuacji, ustalenie priorytetów, przygotowanie planów operacyjnych, konsultacje społeczne itd.) lub całości prac nad danym dokumentem.

Aktualizacje dokumentów strategicznych


Dokument strategiczny jest użytecznym narzędziem planowania i zarządzania tylko wtedy, gdy aktualne pozostają jego kluczowe założenia i diagnoza najważniejszych problemów. Dlatego też, instytucjom, które już posiadają własne dokumenty strategiczne proponujemy wsparcie w zakresie ich rzetelnej i pogłębionej aktualizacji.

Opracowywanie dokumentów analityczno-eksperckich stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych składanych w ramach aplikowania o środki wspólnotowe lub innego typu źródła zewnętrznego finansowania


Instytucje sektora publicznego dysponują dziś wieloma możliwościami pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Bardzo często wymogiem stawianym przez grantodawców jest załączenie dokumentów analityczno-eksperckich, które uzasadniają otrzymanie wsparcia lub gwarantują racjonalność jego wydatkowania. Oferujemy naszym klientom pomoc przy opracowaniu wymaganej dokumentacji merytorycznej, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie wnioskowanego wsparcia finansowego.

Doradztwo wizerunkowe


Doradzamy instytucjom sektora publicznego w jaki sposób optymalnie kształtować swój wizerunek, skutecznie komunikować się z otoczeniem i reagować na sytuacje kryzysowe. Innymi słowy, pomagamy w sposób budować trwałe i przyjazne relacje z otoczeniem społecznym.

Doradztwo organizacyjne zorientowane na modyfikację struktur oraz procedur regulujących funkcjonowanie instytucji publicznych


Każda instytucja publiczna to organizacja posiadająca określone zasoby, strukturę wewnętrzną, procedury i reguły działania. Pomagamy je kształtować w taki sposób, by korzystnie wpływały one na funkcjonowanie instytucji, a nie stawały się "balastem" ograniczającym możliwości skutecznego działania.

Zapraszamy do działu DORADZTWO w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących naszej oferty doradczej.

powrót

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna