U

Strona główna
 

Monika Sarapata

Założycielka i współwłaścicielka Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source". Socjolog, ukończyła studia doktoranckie w zakresie ekonomii, związana z Katedrą Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie w branży badawczej zdobywała pracując na stanowiskach od Analityka do Dyrektora ds. Badań i koordynując wiele projektów badawczo-doradczych realizowanych zarówno dla sektora komercyjnego, jak i instytucji publicznych. Specjalizuje się w złożonych analizach ilościowych - fascynują ją niekonwencjonalne zastosowania narzędzi statystycznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod i technik badań społecznych w WSKiZ w Poznaniu. Trener i konsultant szkoleniowy w zakresie rozwoju tzw. "miękkich kompetencji", zarządzania projektem i planowania strategicznego. Specjalistka w dziedzinie partycypacyjnych metod zarządzania. Autorka lub współautorka publikacji z zakresu socjologii i ekonomii oraz wielu raportów badawczych i ekspertyz społeczno-ekonomicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Akredytowana ekspertka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości w zakresie doradztwa w specjalizacji prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej. Pasjonatka dalekich podróży, gór oraz żeglarstwa.

Michał Korczyński

Założyciel i współwłaściciel Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source". Socjolog, ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych, związany z Zakładem Metodologii Socjologii Instytutu Socjologii UAM. Doświadczenie w branży badawczej zdobywał realizując jako Konsultant-Analityk wiele różnorodnych projektów badawczo - doradczych. Specjalizuje się w analizie jakościowej, gdzie najbardziej pasjonuje go możliwość wielowymiarowej interpretacji danych. W latach 2004-2006 konsultant World Bank Institute w zakresie zarządzania na poziomie lokalnym. Specjalista w zakresie doradztwa organizacyjnego oraz rozwijania kapitału intelektualnego organizacji. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych, autor lub współautor publikacji z zakresu socjologii oraz ekspertyz społeczno-ekonomicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Sociological Association, European Society for Ecological Economics, International Society for Ecological Economics. Akredytowany ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości w zakresie doradztwa w specjalizacji prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej. Pasje: turystyka "miejska", muzyczna awangarda, kultura Afroamerykanów.

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna