Strona główna


 

BADANIA WTÓRNE

Desk research

 

Realizując badania metodą desk research oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w precyzyjnej identyfikacji, pozyskaniu i pogłębionej analizie danych dotyczących określonego zagadnienia. Wykorzystujemy różnorodne źródła danych, opierając się również o źródła zagraniczne. W rezultacie przeprowadzonych badań nasi klienci otrzymują swoisty "ekstrakt" informacyjny, zawierający jedynie tego rodzaju wiedzę, która jest szczególnie użyteczna w prowadzonej przez nich działalności. Dzięki temu zaoszczędzają oni własny czas i pieniądze, mając jednocześnie gwarancję rzetelności i trafności otrzymanego materiału.

Web Research

 

Specyficznym typem analizy desk reseach jest analiza web research, w ramach której wykorzystane są zasoby informacyjne Internetu. Uwzględniając znaczenie Internetu we współczesnym życiu społecznym i gospodarce za uzasadnione uznać należy traktowanie Internetu jako jednego z najistotniejszych źródeł informacji. Jednocześnie mając świadomość specyfiki tego medium, pozyskane tą drogą informacje poddajemy weryfikacji, której celem jest ocena wiarygodności i rzetelności danych.

Press-Clipping

 

Istotą tej techniki jest analiza przekazów medialnych przede wszystkim w celu rekonstrukcji wizerunku danej firmy, osoby, produktu oraz określenia stopnia częstości pojawiania się informacji o nich w badanych przekazach medialnych. Press-clipping jest bardzo przydatnym narzędziem monitorowania skuteczności kampanii wizerunkowych czy promocyjnych. Klientom zainteresowanym tą usługą proponujemy zarówno jednorazowe badania, jak i stały monitoring zróżnicowanych przekazów medialnych i ich bieżącą analizę.

   
powrót
 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna