Strona główna


 

BADANIA JAKOŚCIOWE

IDI (Individual in-Depth Interview)

 

Technika pogłębionego wywiadu indywidualnego polega na przeprowadzeniu z respondentem rozmowy w oparciu o częściowo ustrukturyzowany scenariusz. Dlatego też respondent może wprowadzać do rozmowy nowe wątki, ważne z punktu widzenia celów badania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie zróżnicowanych i pogłębionych informacji na dany temat. Na życzenie - poza wynikami analizy rezultatów badania - nasi klienci otrzymują cyfrowy zapis audio przeprowadzonych wywiadów lub ich transkrypcje.

FGI (Focus Group Interview)

 

Zogniskowane wywiady grupowe to formuła badań jakościowych w ramach której 8-12 respondentów bierze udział w dyskusji tematycznej. Jest ona prowadzona przez doświadczonego moderatora, zgodnie z zaprojektowanym wcześniej scenariuszem wywiadu. Zaletą tej metody jest możliwość wzajemnego oddziaływania na siebie uczestników badania. Dzięki wspólnej dyskusji badani inspirują i zachęcają się wzajemnie do wyrażania opinii. Technika ta sprzyja również generowaniu nowych pomysłów i rozwiązań. W trakcie trwania sesji fokusowej wykorzystywane są różnego typu ćwiczenia warsztatowe, w sytuacjach uzasadnionych przedmiotem i celem badania stosujemy również metody projekcyjne. Przebieg wywiadów grupowych jest na życzenie klienta rejestrowany w formie audiowizualnej. Dodatkowo, realizacja badania w specjalnie do tego przygotowanej sali umożliwia obserwację toczącego się FGI przez tzw. "lustro weneckie".

Obserwacja

 

Technika obserwacji, zarówno w wariancie uczestniczącym (gdy badacz obserwuje dane środowisko "od wewnątrz"), jak i nieuczestniczącym (gdy obserwacja prowadzona jest "z zewnątrz") może stanowić autonomiczny lub pomocniczy komponent realizowanych badań. Wykorzystanie tej techniki jest szczególnie użyteczne w badaniach monitorujących funkcjonowanie firm lub instytucji czy też ocenie realizowania przyjętych w danej organizacji procedur obsługi klientów. Dlatego też, wykorzystujemy technikę obserwacji przede wszystkim w badaniach typu "mystery shopping".

powrót

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna