Strona główna

 

DORADZTWO STRATEGICZNE

Każda organizacja może się rozwijać bez posiadania wizji rozwoju. Ale rozwój stabilny, który optymalnie wykorzystuje potencjał organizacji nie jest możliwy bez średnio- lub długookresowej strategii rozwoju. Naszym klientom oferujemy wsparcie doradcze w konstruowaniu i wdrażaniu ogólnych strategii rozwoju organizacji, jak i poszczególnych wymiarów jej funkcjonowania, takich jak sprzedaż czy marketing. Specyficznym wariantem doradztwa strategicznego są usługi skierowane do instytucji publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku proponujemy naszym klientom wsparcie na etapie konstruowania ogólnych strategii rozwoju (miast, gmin, powiatów, województw) lub strategii "sektorowych".

Za szczególnie ważną uznajemy fazę diagnostyczną w której wykorzystujemy nasze kompetencje i doświadczenie badawcze. Dokładnie rozpoznając otoczenie funkcjonowania organizacji, jej potrzeby oraz specyfikę jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom wsparcie doskonale dopasowane do ich realnych potrzeb i wyrażanych oczekiwań.
 

powrót

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna